user_mobilelogo

AIP: AIRONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION

Wat is de AIP en wat staat er allemaal in?

De AIP is “de bijbel “ voor de luchtvaart.

Je vindt er alle informatie over gecontroleerde en ongecontroleerde luchthavens van Nederland.

Opmerking 1: Gecontroleerde Airports: vliegvelden met luchtverkeersleiding.

( Schiphol EHAM, Rotterdam EHRD, Groningen EHGG, Eindhoven EHEH en Beek EHBK )

Opmerking 2: Op ongecontroleerde Airports is géén verkeersleiding aanwezig.

( Budel EHBD, Teuge EHTE, Seppe EHSE enz. )

Zoek nu, via Google, naar de AIP/AIS Nederland. Klik dan in de linkerkolom op AIS Publications. Achtereenvolgens, I agree, next, Integrated Aeronautical Information Package.
 

De linkerkolom van de pagina ziet er dan als volgt uit:

001 AIP 

Door te klikken op Aerodromes ( AD 2 ) kom je uit bij alle Airports van Nederland waaronder dus ook “ons eigen “ vliegveld Beek/Maastricht.

Klik nu op MAASTRICHT/AACHEN.

Voilà, het scherm wat je nu ziet bevat alle informatie met betrekking tot de luchthaven Maastricht-Aachen Airport.

002 AIP

Allereerst gaan we de kaarten bekijken gerelateerd aan het vliegveld ofwel in het Engels : «  charts related to an aerodrome « .

Die vind je, bij EHBK, helemaal onder aan als laatste hoofdstuk ( AD 2 24 )

003 AIP 

Opmerking: Aangezien wij ons voorlopig alleen nog bezig houden met de VFR ( Visual Flight Rules ) procedures en de basis RT, heb ik een aantal PDF documenten verwijderd, omdat deze betrekking hebben op de IFR. ( Instrument Flight Rules )

Klik nu op het eerste PDF bestand: AD 2.EHBK-ADC.

Dit is de plattegrond van de luchthaven Beek.

PDF  AD 2.EHBK-ADC     PDF  AD 2.EHBK-APDC     PDF  AD 2.EHBK-VAC.1     PDF  AD 2.EHBK-VAC.2

 

Wij gaan de plattegrond van EHBK eens goed bestuderen.  ( even inzoomen met + )

Helemaal boven aan de pagina staat vermeld dat EHBK op een hoogte ligt van 375 feet.

( AMSL ) ( t.o.v. zeeniveau ) AMSL= Above Mean Sea Level.

Opmerking: Van belang ivm het instellen van de hoogtemeter voor de QNH.

 

Een van de belangrijkste onderdelen van een luchthaven is natuurlijk de start- en landingsbaan. ( runway ).

In Beek is dat baan 21/03 dwz deze baan ligt, wat de kompasrichting betreft, op 210 graden ( zuidwest ) of 030 graden ( noordoost ).

De lengte van de baan is 2750 meter en de breedte 45 meter.

Vervolgens zien we de aprons ( platforms ). In Beek is dat A-apron en Cargo apron aan de westkant van de start- en landingsbaan en aan de oostkant bevindt zich de C-apron

( General Aviation Apron )

Tot slot dan nog de taxiways en de holding points.

De taxiway ( de weg die naar de start- en landingsbaan leidt ) en het holding point ( plaats waar je moet wachten voordat je, na ontvangen clearance (= toestemming ) van de Toren, de baan op mag draaien voor de take-off ).

De taxiways en holdingpoints worden vaak aangeduid met een letter of letter en cijfer. Kijk maar eens op de Aerodrome kaart van EHBK.

De taxiway aan de westkant van de baan is W. ( Whiskey ) en de holdingpoints zijn de

W1. ( Whiskey 1 ) W2. ( Whiskey 2 ), W3. (Whiskey 3) en W4. ( Whiskey 4 ).

Aan de oostkant van de baan zie je taxiway E. ( Echo ) en de holdingpoints E1. ( Echo1 ) en E2. ( Echo2 ).

Het begin van de baan wordt threshold ( drempel ) genoemd.

De gele borden met zwarte letters geven de richting aan naar de baan.

Rode borden met witte letters geven aan welke baan je nadert bv in Beek 21-03.

Zwarte borden met gele letters geven aan op welke taxiway je bevindt.

Rechts boven aan de Aerodrome kaart zien we de frequenties die door de verkeersleiding in Beek worden gebruikt.

 

Tower: 119.480 /  362.200 ( UHF band ) uitsluitend voor militair verkeer.

ATIS: 124.580 Maastricht Information.

 

ATIS betekent: Automatic Terminal Information Service.

Als we de ATIS van Beek instellen op de frequentie ( 124.580 ) ontvangen we een automatisch aangemaakt bericht met informatie die o.a. bestaat uit: welke start-en landingsbaan in gebruik is en een beknopt weerbericht zoals, zicht in km, wolkenbasis, soort wolken, temperatuur, dauwpunt, QNH.

Het eerste ATIS bericht begint altijd met de eerste letter van het alfabet information A. ( Alpha ).

Vervolgens information B. ( Bravo ) enz. enz. Het laatste bericht is dus information Z. ( Zulu ).

 

De volgende frequenties zijn nog van belang. ( worden niet vermeld op de Aerodrome kaart )

Approach: 123.980

Delivery: 121.830

 

CTR: ( CONTROLZONE )

Elk, gecontroleerd vliegveld, ( dus met verkeersbegeleiding ) wordt omgeven door een Controlzone ( CTR ).

Dit is een gebied rondom een luchthaven van circa 25 tot 30 kilometer. Verantwoordelijk voor de CTR in Beek is Beek Tower Controller.

 

De bovengrens ( in Nederland ) is 3000 voet. ( circa 1000 meter )

Rondom en boven de CTR bevindt zich de TMA.

( Terminal Control of Maneuvering Area ). Dit is een zone die onder de verantwoordelijkheid valt van de Beek Approach controller. Het naderende ( inbound ) verkeer wordt op, circa FL60 (=6000 voet ), door bijvoorbeeld Amsterdam Radar, overgedragen aan Beek Approach. Het vertrekkende ( outbound ) verkeer wordt meestal op circa 2000 voet, door Beek Tower overgedragen aan Beek Approach.

Opmerking: Dit geldt echter alleen voor IFR vluchten.

 

Opmerking: Ground Controllers zijn werkzaam op de Airports EHEH en EHAM.

EHBK, EHRD en EHGG hebben alleen een Delivery Controller.

( verantwoordelijk voor de start-up voor VFR/IFR vluchten en de IFR clearance - dus niet de taxi clearance.-. Dat gebeurt in Beek door Beek Tower ).

 

Beek Tower moet dus toestemming verlenen om, via de taxiway, naar het holding point te taxiën. Is eveneens verantwoordelijk voor de take-off en landing clearance en het “ loodsen” van het vertrekkende ( outbound ) en binnenkomende ( inbound ) VFR verkeer via de VFR lanes en reporting points.

Opmerking: Hierover later meer in een volgende les.

02 header VFR Les 2 250

 

Flightsim Beek clubdagen: woensdagavond tussen 19.00 - 21.30 uur en zaterdagmiddag tussen 13.30 - 17.00 uur.
Adres: Horsterweg 13, 6199 AC Maastricht-Airport
Vanaf 13 jaar ben je welkom.

© 2022 Webdesign PH-48  Privacyverklaring  Cookies & Disclaimer